Được ví là vua của các loại trà, Bạch trà đang được các đại gia chi cả trăm triệu đồng để được...