Tập đoàn Thế giới Di động cho biết sắp ra mắt ứng dụng 'đi chợ thay' với Bách Hóa Xanh trong mùa dịch. Nhân viên...