Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Diệp Bạch) nộp thêm chứng cứ, tài liệu mới liên quan đến hợp đồng thế...