"Bị cáo Nguyễn Văn Hồ, 23 tuổi, quê Chợ Mới, An Giang. Không cha, mẹ mất sớm. Học đến lớp 5 thì nghỉ học ở nhà....