Bác sĩ Richard Harris là người cuối cùng trong đội cứu hộ ra khỏi hang sau khi chiến dịch giải cứu đội bóng...