Trước việc bác sỹ cử tuyển ở Gia Lai xin nghỉ việc hàng loạt, Sở Y tế tỉnh ra văn bản yêu cầu đòi bồi hoàn kinh...