Trong trại giam, Nguyễn Mạnh Tường chỉ làm công việc nhẹ nhàng liên quan đến nghề may - vụ việc đang thu hút sự quan...