bác sĩ trẻ

NÓI THẲNG: Họ xuống tóc vì ai?

NÓI THẲNG: Họ xuống tóc vì ai?

Sự vô trách nhiệm, thiếu trung thực, không chịu hợp tác của những người trong Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở...