“Đưa hai tay lên, mở mắt ra. Bệnh nhân (BN) có nghe rõ không?” – BS. CKII Trần Thanh Linh vừa vỗ nhẹ vào...