Một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở Brazil đã bỏ trốn sau khi bơm mông cho một phụ nữ dẫn đến cái chết của người...