Trong suốt 15 năm qua, anh Mến đã chạy chữa khắp nơi nhưng không thể nào xóa được gương mặt quái dị. Anh không đêm...