Sau khi phát hiện, Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển vụ việc sang công an tỉnh để điều tra, xử lý.