Tôi đọc báo thấy đưa tin nam giới không có tinh trùng vẫn có thể sinh con. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về phương pháp...