Nguyên nhân khiến hàng loạt bác sĩ ở Lâm Đồng xin nghỉ việc là do lương thấp, cộng với việc bị cắt đi...