Sau ca mổ sinh được 1 tuần, sản phụ Liên vẫn đang hôn mê và chưa một lần được gặp con. Các bác sĩ đang...