Bác sĩ trẻ sau khi xin nghỉ phép đi chữa bệnh đã mất tích bí ẩn, hiện gia đình không liên lạc được.