Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới từ hôm nay 5-5 tại cả hai cơ sở của bệnh...