Bức hình do chính bác sĩ Candice Myhre chia sẻ nhằm phản đối nghiên cứu nói rằng bác sĩ phẫu thuật đăng ảnh mặc...