Giải thích lý do tát cháu B, bác sĩ Hải cho rằng, làm vậy để cháu bé không phun nước vào người mình...