Nhiều người băn khoăn có nên cho trẻ ăn nội tạng động vật vì lo lắng thực phẩm này ảnh hưởng đến sức khỏe.