Bác sĩ Italy phải chọn bệnh nhân để điều trị, trong khi nhiều ca nguy kịch phải nằm chen chúc trong phòng vì thiếu...