Có nhiều bác sĩ, nhân viên người Trung Quốc đã hoạt động 'chui' tại phòng khám Đa khoa Thái Dương và bị cơ quan chức...