bác sĩ Hoàng Công Lương

Bị cáo Hoàng Công Lương kháng cáo

Bị cáo Hoàng Công Lương kháng cáo

Các bị cáo Hoàng Công Lương, Trương Quý Dương, Đỗ Anh Tuấn và 2 bị cáo khác đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân...