Khi phát hiện bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Ninh làm điện tim nhưng không… cắm nguồn điện kết nối với màn hình,...