Người dân xã Glar, huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) không ai là không biết cặp vợ chồng Nay Blum - H'Nơm, những người dành...