Nhờ sự giúp đỡ của các tiếp viên, các hành khách và đặc biệt là từ một người tự giới thiệu mình là bác sĩ,...