Người đàn ông họ Tôn (Trung Quốc) cấp cứu cho một phụ nữ bị ngừng tim đột ngột. May mắn, bệnh nhân sống sót...