'Bác sĩ ác quỷ' đã trốn thoát khỏi nhà tù sau khi lãnh án chung thân vì tội buôn bán nội tạng, giết người và trộm...