Thịnh đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu P.A. và một lần xâm hại tình dục cháu N.A.. Hai nạn nhân của gã...