Đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường Bắc Mỹ, thêm 30 triệu chiếc khẩu trang y tế của doanh nghiệp...