Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Tổng thống Donald Trump 'gắp lửa bỏ tay người' khi nói chủng virus corona đang hoành hành...