Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Hà, Lào Cai, từ đầu năm đến nay, huyện Bắc Hà...