Một nhóm người dùng đã nộp đơn kiện Apple lên tòa án Quận Bắc California vì lỗi kết nối trên iPhone Xr.