Bắc bộ

Mưa rét ào ạt tấn công Bắc Bộ

Mưa rét ào ạt tấn công Bắc Bộ

Không khí lạnh về gây nhiệt độ thấp nhất phía đông Bắc Bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội giảm đến 13-15 độ...