Trong câu chuyện của hai người đàn ông ngà ngà say, người vợ mới sinh hiện ra với cái bụng rạn, "nái sề", xấu...