Sự tố cáo trong vụ tranh chấp 30.000 tỉ đồng có vẻ chỉ là “cái vỏ” cho việc tranh chấp tài sản thừa kế trong...