Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã phân tích tâm lý 'người trong cuộc' trong bức ảnh gây sốt cộng đồng mạng: Đệ...