Mới đây, Báo Lao Động nhận được công văn phúc đáp của Sở Y tế tỉnh Hà Giang về đơn kiến nghị của gia đình...