Theo người đại diện văn phòng, bà Lý bị bệnh tật nhưng cơ quan cũng thường xuyên động viên để bà tiếp tục công...