Lâu không ra video mới, bà Tân vẫn gây tranh cãi vì điều này. Với những cư dân mạng Việt Nam, bà Tân Vlog không còn là...