Bà Phan Thị Thắng vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.