Theo đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, cái cần đổi mới nhất lúc này là bỏ chế độ biên chế suốt...