Vết thương khá nghiêm trọng nên có khả năng cháu bé sẽ vĩnh viễn mất đi 1 bàn chân.