Những kẻ khủng bố đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để cùng lúc tấn công 6 địa điểm tại Paris hôm qua khiến ít nhất...