Khi giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ, giáo viên phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao...