Từng giữ cương vị Tổng GĐ công ty Cascon, bà Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn), đang cùng lúc phải đối mặt với hai...