Ngạc nhiên tôi vội chạy lại nhìn hai người khách 'không mời'. Đó là một người phụ nữ nhìn bên ngoài...