Thủ tướng Angela Merkel một mực khẳng định bản thân không hề có vấn đề về sức khỏe bất chấp cơ thể...