Sau nhiều phen lao đao vì mẹ chồng khó tính trong Sống chung với mẹ chồng, lần này trong Về nhà đi con, Thư...