Những gì Krystle đã làm với cô con gái 5 tuổi ngây thơ, vô tội khiến bất cứ ai tham gia điều tra xử lý vụ án đều...